Cuộc thi Robocon - Đại học Duy Tân

Vòng CK Robocon 2013: DTU-BIGBANG vs TDN-EX
Video > Cuộc thi Robocon - Đại học Duy Tân